Chi nhánh Công ty Luật TNHH Liên Việt tại TP. Hồ Chí Minh thay đổi thông tin đăng ký hoạt động

THÔNG BÁO Về việc: thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty Luật TNHHLiên Việt tại TP. Hồ Chí Minh Tên tổ chức hành nghề luật sư: CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LIÊN VIỆT Tên giao dịch: LegalLink Tên của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư: CHI

Xem thêm »

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 05.2022

THÔNG BÁO (Về việc tuyển dụng Luật sư và Chuyên viên tư vấn) Với mục đích mở rộng hoạt động tại Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và kiện toàn đội ngũ Luật sư tại Thành phố Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp của hoạt động tư vấn trong môi trường cạnh

Xem thêm »

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 08-2021

Nâng bậc lương công chức, mẫu hộ chiếu mới, quản lý thuế, lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước… là những lĩnh vực được quy định trong nhiều văn bản chính thức có hiệu lực từ tháng 8-2021. Không yêu cầu chứng chỉ về trình độ ngoại

Xem thêm »

Kế hoạch cải cách thuế giai đoạn 2019 -2020

Phấn đấu tối thiểu 80% doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ hỗ trợ điện tử. Cơ quan thuế sẽ cung cấp các dịch vụ tra cứu thông tin 24/24 giờ dưới nhiều hình thức (điện thoại, tin nhắn SMS) để người nộp thuế có thể dễ dàng tra cứu các thông tin về nghĩa

Xem thêm »

Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH: Mức độ khuyết tật

Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH được ban hành ngày 02/01/2019 có quy định về việc xác định mức độ khuyết tật. Thông tư này có nêu rõ những trường hợp cần phải làm thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. Cụ thể, những trường hợp sau đây cần phải làm thủ tục cấp

Xem thêm »

Nghị định 59/2018/NĐ-CP: Những thay đổi về thủ tục hàng tạm nhập tái xuất

Tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP, một số vấn đề về thủ tục hải quan đối với hàng hóa NK phải tái xuất; thủ tục hải quan đối với phương tiện quay vòng; thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất (TNTX), tạm xuất, tái nhập

Xem thêm »
Scroll to Top