12 loại phụ cấp dành riêng cho cán bộ, công chức

Danh sách 12 loại phụ cấp lương áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức… được tổng hợp tại Văn bản hợp nhất 04/NĐHN-BNV ngày 22/07/2014. Cụ thể: 1. Phụ cấp thâm niên vượt khung Áp dụng đối với một số đối tượng đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong

Xem thêm »

Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH: Mức độ khuyết tật

Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH được ban hành ngày 02/01/2019 có quy định về việc xác định mức độ khuyết tật. Thông tư này có nêu rõ những trường hợp cần phải làm thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. Cụ thể, những trường hợp sau đây cần phải làm thủ tục cấp

Xem thêm »

Nghị định 59/2018/NĐ-CP: Những thay đổi về thủ tục hàng tạm nhập tái xuất

Tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP, một số vấn đề về thủ tục hải quan đối với hàng hóa NK phải tái xuất; thủ tục hải quan đối với phương tiện quay vòng; thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất (TNTX), tạm xuất, tái nhập

Xem thêm »
Scroll to Top