hƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ CÔNG CHỨNG

I. Quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ công chứng:

TT

NGƯỜI CÓ
TRÁCH NHIỆM

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

MẪU BIỂU
THỰC HIỆN

1

Khách hàng – Người yêu cầu công chứng Người tiếp nhận yêu cầu – Công chứng viên

Tiếp xúc khách hàng (1) Tiếp xúc hồ sơ

Phiếu yêu cầu công chứng (theo loại việc) Bản liệt kê Danh mục hồ sơ công chứng (theo loại việc) Thông báo phí và thù lao công chứng

2

Công chứng viên Trưởng Văn phòng

Quyết định nhận hồ sơ (2a) hoăc hoàn trả (2b)

Thông báo từ chối công chứng

3

Công chứng viên và Chuyên viên giúp việc

Giải quyết hồ sơ công chứng (3a) Xác minh Hoàn trả hồ sơ sau khi kết quả xác minh cho thấy không đủ điều kiện (3b) Soạn thảo văn bản công chứng

Phiếu yêu cầu xác minh Thông báo từ chối công chứng Soạn thảo hợp đồng, giao dịch (theo mẫu) Soạn lời chứng của CCV (theo mẫu)

4

Công chứng viên và Chuyên viên giúp việc

Ký hồ sơ công chứng (4)

 

5

Kế toán Thủ quỹ Văn thư

Thông báo lệ phí (5) Thu lệ phí Cho số công chứng Đóng dấu

Thông báo phí và thù lao công chứng Phiếu thu phí CC Phiếu thu thù lao Hoá đơn GTGT

6

Văn thư

Trả hồ sơ văn bản đã công chứng cho khách hàng (6)

 

7

Văn thư Lưu trữ

Lập phiếu lưu trữ hồ sơ (7) Chuyển hồ sơ lên phòng lưu trữ

Phiếu lưu trữ hồ sơ

 

II. Hướng dẫn thủ tục công chứng:

  1. Hợp đồng mua bán, tặng cho nhà-đất
  2. Hợp đồng mua bán xe ô tô
  3. Thế chấp, Cầm cố tài sản
  4. Thuê nhà, đất
  5. Từ chối di sản thừa kế
  6. Khai nhận di sản thừa kế
  7. Phân chia tài sản chung vợ chồng
  8. Hợp đồng ủy quyền
  9. Di Chúc
Scroll to Top