Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH: Mức độ khuyết tật

6tinHUONG_4fa2f

Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH được ban hành ngày 02/01/2019 có quy định về việc xác định mức độ khuyết tật.

Thông tư này có nêu rõ những trường hợp cần phải làm thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật.
Cụ thể, những trường hợp sau đây cần phải làm thủ tục cấp đổi Giấy xác nhận khuyết tật:

– Giấy xác nhận khuyết tật sai thông tin so với Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ có giá trị hợp pháp khác.

– Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được.

Người khuyết tật cũng cần làm thủ tục cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong các trường hợp:

– Thay đổi dạng khuyết tật hoặc mức độ khuyết tật.

– Mất Giấy xác nhận khuyết tật.

– Người khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên trừ trường hợp người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định.
Riêng đối với trường hợp đã được cấp Giấy xác nhận khuyết tật nhưng cơ quan có thẩm quyền kết luận không đúng dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật thì phải thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật.

Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH
 

(Theo Tri Thức Trẻ)

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top