Thay đổi mức phí cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Lệ phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm là 200.000 đồng/thẻ.

(TBTCO) – Theo quy định mới của Bộ Tài chính, lệ phí cấp đổi giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài là 2 triệu đồng/giấy phép, cấp lại là 1,5 triệu đồng/giấy phép.

Lệ phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm là 200.000 đồng/thẻ.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 33/2018/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh (GPKD) lữ hành quốc tế, GPKD lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

Thông tư này đã điều chỉnh lại một số quy định mới về mức phí, gồm: Phí thẩm định cấp GPKD dịch vụ lữ hành quốc tế, GPKD dịch vụ lữ hành nội địa: Cấp mới là 3 triệu đồng/giấy phép; cấp đổi là 2 triệu đồng/giấy phép, còn cấp lại là 1,5 triệu đồng/giấy phép.

So với thông tư hướng dẫn trước đó (Thông tư 177/2016/TT-BTC), thông tư này chia rõ về phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (bao gồm: cấp mới, cấp đổi, cấp lại). Đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa với mức 650.000 đồng/thẻ; đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm áp dụng mức 200.000 đồng/thẻ.

Thông tư cũng quy định giảm mức lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài: Cấp đổi là 2 triệu đồng/giấy phép, còn cấp lại là 1,5 triệu đồng/giấy phép. Quy định tại Thông tư 177 là 3 triệu đồng/giấy phép cấp đổi, cấp lại.

Thông tư 33/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 14/5/2018 và thay thế Thông tư 177/2016/TT-BTC ngày 1/11/2016./.

Theo Thời báo Tài chính.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top