Tiêu chuẩn Đăng kiểm viên đường sắt

tieu-chuan-nhiem-vu-dang-kiem-vien-duong-sat

Tiêu chuẩn Đăng kiểm viên đường sắt đã được Bộ Giao thông vận tải nêu rõ tại Thông tư 19/2018/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn Đăng kiểm viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt.


Theo Thông tư, Đăng kiểm viên đường sắt là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định, được công nhận là Đăng kiểm viên đường sắt để thực hiện hoạt động đăng kiểm phương tiện giao thông đường sắt và đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý an toàn vận hành đường sắt đô thị theo quy định pháp luật. Đăng kiểm viên đường sắt gồm 2 hạng: Đăng kiểm viên đường sắt; đăng kiểm viên đường sắt bậc cao.

Đăng kiểm viên đường sắt phải đạt các tiêu chí sau: Tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành đầu máy, toa xe, tàu điện metro, kỹ thuật hệ thống đường sắt, thông tin tín hiệu đường sắt; có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT; đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật; đạt yêu cầu trong kỳ đánh giá Đăng kiểm viên đường sắt trước khi công nhận Đăng kiểm viên đường sắt; có thời gian tập huấn, thực tập nghiệp vụ Đăng kiểm viên đường sắt đủ 1 năm trở lên.

Nhiệm vụ của Đăng kiểm viên đường sắt là thẩm định hồ sơ thiết kế hoán cải các loại phương tiện giao thông đường sắt; tham gia thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống đường sắt đô thị; kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với linh kiện, tổng thành, phương tiện giao thông đường sắt; lập hồ sơ đăng kiểm cho các đối tượng nêu trên; tính các loại giá và lệ phí đăng kiểm; hướng dẫn thực hành cho học viên đã hoàn thành lớp tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm phương tiện giao thông đường sắt. Bên cạnh đó, Đăng kiểm viên đường sắt tham gia tập huấn cập nhật, bổ sung về chuyên môn nghiệp vụ dành cho Đăng kiểm viên đường sắt; tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về những vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ khi có yêu cầu.

Đăng kiểm viên đường sắt bậc cao phải đạt những tiêu chí sau: Có tổng thời gian giữ hạng Đăng kiểm viên đường sắt đủ 5 năm trở lên; có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT; đạt yêu cầu trong kỳ đánh giá Đăng kiểm viên đường sắt bậc cao trước khi công nhận Đăng kiểm viên đường sắt bậc cao; có thời gian tập huấn, thực tập nghiệp vụ về thẩm định hồ sơ thiết kế mới phương tiện đủ 2 năm trở lên.

Đăng kiểm viên đường sắt bậc cao thực hiện các nhiệm vụ của Đăng kiểm viên đường sắt, ngoài ra còn thực hiện những nhiệm vụ sau: Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu đề tài khoa học, tham mưu xây dựng, bổ sung, sửa đổi tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định hồ sơ thiết kế mới các loại phương tiện giao thông đường sắt; chủ trì thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống đường sắt đô thị và đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý an toàn vận hành đường sắt đô thị; phúc tra kết quả kiểm tra của Đăng kiểm viên đường sắt, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về những vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ khi có yêu cầu; hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ và đánh giá năng lực Đăng kiểm viên đường sắt; tham gia tập huấn cập nhật, bổ sung về chuyên môn nghiệp vụ dành cho Đăng kiểm viên đường sắt bậc cao; tham gia phân tích, xác định nguyên nhân sự cố tai nạn giao thông đường sắt khi có yêu cầu.

Thông tư có hiệu lực từ 1/7/2018.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top