19 mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch áp dụng từ 24/5/2020

33391173_xl-1-1068x707

Ngày 08/4/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 02/2020/TT-BTP hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch. Theo đó, kể từ ngày 24/5/2020, giấy tờ về quốc tịch sẽ được áp dụng theo mẫu quy định tại Thông tư này.

Legallink xin tổng hợp các mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch áp dụng từ 24/5/2020 tại bảng dưới đây:

1. 04 mẫu sổ quốc tịch

STTLoại mẫuKý hiệu
1Sổ thụ lý hồ sơ các việc về quốc tịchTP/QT-2020-STLHSQT
2Sổ đăng ký xác định có quốc tịch Việt NamTP/QT-2020-SĐKXĐCQTVN
3Sổ cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt NamTP/QT-2020-SCGXNCQTVN
4Sổ cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt NamTP/QT-2020-SCGXNGVN

2. 15 loại mẫu giấy tờ về quốc tịch

STTLoại mẫuKý hiệu
1Đơn xin nhập quốc tịch Việt NamTP/QT-2020-ĐXNQT.1
2Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam

(Dùng cho người giám hộ/người đại diện theo pháp luật làm Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam cho người được giám hộ/được đại diện)

TP/QT-2020-ĐXNQT.2
3Đơn xin trở lại quốc tịch Việt NamTP/QT-2020-ĐXTLQT.1
4Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam

(Dùng cho người giám hộ/người đại diện theo pháp luật làm Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam cho người được giám hộ/được đại diện)

TP/QT-2020-ĐXTLQT.2
5Đơn xin thôi quốc tịch Việt NamTP/QT-2020-ĐXTQT.1
6Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam

(Dùng cho người giám hộ/người đại diện theo pháp luật làm Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam cho người được giám hộ/được đại diện)

TP/QT-2020-ĐXTQT.2
7Bản khai lý lịchTP/QT-2020-BKLL
8Tờ khai đề nghị đăng ký xác định có quốc tịch Việt NamTP/QT-2020-TKXĐCQTVN
9Tờ khai đề nghị cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt NamTP/QT-2020-TKXNCQTVN
10Tờ khai đề nghị xác nhận là người gốc Việt NamTP/QT-2020-TKXNNGVN
11Trích lục đăng ký xác định có quốc tịch Việt NamTP/QT-2020-TLXĐCQTVN
12Giấy xác nhận có quốc tịch Việt NamTP/QT-2020-XNCQTVN
13Giấy xác nhận là người gốc Việt NamTP/QT-2020-XNNGVN
14Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơTP/QT-2020-PTNHS
15Danh sách người được đề nghị giải quyết các việc về quốc tịchTP/QT-2020-DS

Lưu ý:

– Mẫu sổ quốc tịch, mẫu giấy tờ về quốc tịch ban hành theo Danh mục trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (tại địa chỉ: www.moj.gov.vn), cơ quan có thẩm quyền thụ lý hồ sơ giải quyết các việc về quốc tịch được truy cập, tự in để sử dụng.

– Người có yêu cầu giải quyết các việc về quốc tịch truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để in và sử dụng các mẫu Đơn, Bản khai lý lịch, Tờ khai. Trường hợp người có yêu cầu không thể tự in thì cơ quan có thẩm quyền thụ lý hồ sơ có trách nhiệm in và phát miễn phí cho người có yêu cầu.

(Nguồn: thukyluat.vn)

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top