Nhãn hiệu

Xuất phát từ nhu cầu đó, dịch vụ của  LegalLink không chỉ bó hẹp trong việc tư vấn đăng ký nhãn hiệu trong nước mà còn tư vấn cho dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại các quốc gia trên thế giới và việc đăng ký nhãn hiệu của các cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

  • Tư vấn thiết lập các quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu;
  • Tư vấn thiết kế lô gô, tư vấn tên thương mại, tư vấn đặt tên nhãn sản phẩm hàng hóa;
  • Tra cứu, cung cấp thông tin về việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam;
  • Kiểm tra tính khả dụng của quyền sở hữu trí tuệ dự kiến đăng ký; tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu;
  • Đại diện nộp đơn đăng ký bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm ghi nhận sửa đổi, gia hạn văn bằng bảo hộ;
  • Tư vấn hợp đồng, soạn thảo hợp đồng, thẩm định, đăng ký hợp đồng li-xăng, chuyển giao công nghệ;
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng, đàm phán và đại diện giải quyết các tranh chấp hợp đồng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ;
  • Thực thi các quyền sở hữu trí tuệ đang được bảo hộ: điều tra, giám sát, thương lượng, hòa giải, khởi kiện ra tòa hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền khác xử lý vi phạm.

 

Scroll to Top