Hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014

Giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp để doanh nghiệp thực hiện việc rút lui khỏi thị trường. Việc giải thể doanh nghiệp không chỉ làm phát sinh quan hệ giữa các thành viên trong nội bộ doanh nghiệp mà còn là quan hệ giữa doanh

Xem thêm »

Chỉ thị 20/CT-TTg: Không kiểm tra doanh nghiệp quá 1 lần/năm

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị 20/CT-TTg yêu cầu chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Chỉ thị nêu rõ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Chính phủ, Thủ

Xem thêm »

Thay đổi mức phí cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

(TBTCO) – Theo quy định mới của Bộ Tài chính, lệ phí cấp đổi giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài là 2 triệu đồng/giấy phép, cấp lại là 1,5 triệu đồng/giấy phép. Bộ Tài chính vừa ban hành Thông

Xem thêm »
Scroll to Top